»כיהודיה עלי להבין את השואה, במיוחד משום שאני ומשפחתי הגענו לגרמניה כפליטים«