»הרבה אנשים לא בטוחים אם הם רשאים להגיד שהם גרמנים, מבלי שיזוהו כנאצים. מצד שני, גם כיום, זה עדיין מסוכן להחצין את היהדות שלך. אני חושבת שזה עצוב שאחרי 70 שנה יהודים שוב מוכרחים לחיות בפחד«