»אני מעוניינת לחקור כיצד השואה השפיעה על הדור השני והשלישי של הגרמנים. לפעמים אני מרגישה שיש בי כעס על גרמניה. כעס שמקורו מצד אחד בתסכול ומצד שני בבורות. הוא נובע מהרתיעה להכיר את גרמניה של ימינו, ולהודות שהיא כבר לא אותו מקום. לכן הפרויקט הזה חשוב לי: לזכור את השואה, ולאפשר לנו לצמוח כחזקים ומוסריים יותר«