»אני סבורה שמאוד חשוב לטפח את היחסים בין ישראל לגרמניה. הבנתי זאת במיוחד אחרי המסע לפולין. לגשר על הפערים ולהביא לדיון נושאים קשים בעזרת אומנות זאת דרך נהדרת, ואני יכולה לדמיין אותי לוקחת בה חלק«