»נתוודעתי להיסטוריה של משפחות ישראליות וגרמניות, וזה פתח לי צוהר להתבונן על ההבדלים והדמיון בדרך שבה זוכרים את העבר בשתי המדינות. נושא השואה הפך עבורי בעקבות כך למורכב עוד יותר«