תקציר הפרויקט

כיצד ראוי לזכור כיום, 70 שנים לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה, את פשעי הגרמנים?
כיצד מיוצגת שואת יהודי אירופה וצפון אפריקה בשיח החברתי ובתרבות הפוליטית בגרמניה ובישראל? באיזה אופן נקשרות האחריות והלמידה מן העבר לנושא זה?
כיצד מושפעת כיום החברה הישראלית מאירועי השואה?

פרויקט REMEMBERING חותר לעסוק במענה על שאלות אלו.
18 צעירים מגרמניה ומישראל מתארים, דרך סרטים קצרים, טקסטים ותמונות, מהי משמעות השואה עבורם. הם חוקרים את עברם של סביהם וסבתותיהם ומעבדים את ממצאיהם דרך המתואר לעיל.

פרויקט REMEMBERING מעודד אנשים צעירים הבאים הן מצד הקורבנות והן מצד המחוללים, לעסוק באופן יצירתי בעברם. באמצעות מכשור המדיה הדרוש אשר יעמוד לרשותם – יתנסו כל משתתפי/ות הפרויקט בעבודת התסריטאות והטכניקות מעולם המולטימדיה, עריכה ויסודות העבודה עם מצלמה. סיפור השואה, הנרטיבים הלאומיים שנוצרו הן בארצם של המחוללים והן בארצם של הניצולים וייצוגם של הסיפורים האישיים – משמשים כולם בסיס לפרויקט.

הפרויקט מכיר בחשיבות השוני הרב שבין תרבויות הזיכרון בגרמניה ובישראל וקורא על גבי עמוד זה להתמודדות אקטיבית מסוג דיאלוג או שיח – אשר יפיחו חיים בזיכרון העבר, שהרי סיפור השואה ושיח הזיכרון מחברים בין נכדיהם ונכדותיהם הן של הניצולים והן של המחוללים.

הפרויקט יוצר חיבור בין צעירים וצעירות מישראל ומגרמניה, בין דתיים וחילונים, מהגרים ומקומיים.
באמצעות זאת, מביא הפרויקט לשיקוף המציאות כפי שהיא כיום – הן בגרמניה והן בישראל.

בנוסף, יוצר הפרויקט שיתוף פעולה בין גורמים שונים: צוות שלם של יוצרי קולנוע, עיתונאים, אנשי חינוך והיסטוריונים – כולם יחדיו עובדים למען העמקתו וניתוחו של דיון פורה. כמו כן, מגוון סופרים/ות כותבים טורים ומאמרים נלווים.

הפרויקט הוא ניסיון להביא לאחריות ושימור המודעות בנוגע לזיכרון השואה בחברה בה אנו חיים כיום, בה מתמעט מדי יום מספרם של ניצולי השואה.

הפרויקט יצא לדרך בקיץ 2015.