»המחקר על ההיסטוריה של משפחתי בתקופת גרמניה הנאצית הוא כה רגיש ויכול לעורר אי נוחות מאוד גדולה, אך למרות זאת הוא צריך להתבצע, משום שגם מאוד חשוב לדבר על העבר ולשאול שאלות כואבות«