»אותי מפתיע ומדהים כמה פתוח הכל היה. אני כועס שאני, דווקא כסטודנט להיסטוריה, לא חיפשתי מוקדם יותר אחר השיח הזה«