»אני תמיד שמה לב לכמה קשה להשאיר את הזיכרון חי. האם מספיק לקרוא את הספרות על התקופה הנאצית? מדוע חשוב להדגיש את הזהות היהודית כיום? מי מדגיש אותה? מה תוצאות הזהות? מהי ישראל, מי האנשים שחיים שם ומה הקשר שלי כגרמניה, לישראל? מה המשמעות של להיות גרמניה?«