»בעקבות צעדת החיים הייתי בהרבה מקומות שקשורים לשואה – בגרמניה, פולין, הונגריה ואוקראינה, כדי לזכור את העבר ולבקש סליחה על מה שעשו אבותינו, וכדי לשמש דוגמא למאבק נגד אנטישמיות. פגשתי שם הרבה ניצולי שואה, שמעתי את הסיפורים שלהם והבנתי, כמה חשוב זה לא לשכוח«