»כראש קבוצה במרכז הנוער של הקהילה היהודית, הדיון בשואה הוא משהו שקיים תמידית. לי חשוב יותר לנתח ולהבין את העבר ולהיות ערה יותר ללקחיו«